Eğitimde Dijital Oyunlar

Eğitimde Dijital Oyunlar

Sizlere yapacağım sunum da, dijital oyunların eğitim alanında kullanımı noktasına nasıl, niçin ve ne zaman gelindi gibi soruların yanıtlarını bulacağınızı düşünüyorum.

Eğitimi bir buzdağı olarak düşünürsek, bu dağın zirvesindeki hedef: bizi diğer canlılardan ayıran yüksek zeka ve bilincimizin, insanlığın gelişimine ve türünün devamına hizmet etmesidir. Aynı gezegende, görünmez sınırların ayırdığı coğrafyalarda, farklı zaman dilimlerinde yaşayan insan topluluklarıyız. 2000’li yıllar ile birlikte, bu zaman farklılığı teknolojik anlamda kapanırken düşünsel ve bilimsel gelişmişlik maalesef aynı hızda ilerlemedi. Ülkemizde, özellikle 2000 sonrası doğan nesil, dünyanın global zaman dilimi ile teknoloji sayesinde bir anda senkronize oldu. Ancak onları dünyaya getiren ve eğitecek kuşağın en az iki nesil önüne geçtiler. Farklı algı ve öğrenme yöntemleri olan bu nesil mevcut eğitim sistemi içerisinde yapılan değerlendirmelerde başarısız kabul edildi. Ne var ki başarısız olan yöntem ve eğitim sisteminin kendisiydi.

Teknoloji üreten toplumlar, dijital gelişimin etkilerini ve geleceğe yansımalarını ön görüp bunun eğitim boyutuna yatırım yapmaya başladılar. 1990’lı yılların başında özellikle ordu ve sağlık alanında eğitim amaçlı kullanılmak üzere ilk simülasyonlar geliştirildi.

[the_ad id=”468″]