Eğitimde Dijital Oyunlar

Eğitmen ve Ebeveyn Kaygıları

Dijital yerlilerin saatlerce yüksek konsantrasyonla oynadıkları dijital oyunlar çoğu zaman ebeveynler tarafından hoş karşılanmayan bir durumdur ve ebeveynler böyle durumlarda genellikle dijital oyunların zararlı olduğunu düşünmektedirler. Eğitmenlerin ve ebeveynlerin en büyük kaygılarından birisi dijital nesillerin zamanlarının çoğunu bilgisayar ve oyun konsollarının başında geçirmeleridir. Dijital oyunların zararlarından ve bağımlılık yapmasından bahseden ve bu konuda kaygı duyan birçok araştırmacı ve eğitmen vardır ve genellikle dijital oyunların olumsuz taraflarına odaklanmaktadırlar.

Dijital oyunlar ile ilgili dört temel kaygı vardır. Buna göre dijital oyunlar;

  • Çocukların saldırgan davranışlar göstermelerine,
  • Cinsiyet eşitliği konusunda yanlış bir tutum geliştirmelerine,
  • Bireysel bir tutum içine girmelerine sebep olmakta,
  • Yaratıcı oyunu engelleyebilmektedir.

Dijital Oyunların Eğitsel Potansiyeli

Ancak doğru seçim, doğru miktar ve doğru yaşta oynandığı takdirde dijital oyunların olumlu sonuçlarının olması beklenmektedir. Dijital oyunlar öğrenme, dikkat ve görsellik gibi beynimizin gelişmesine yardımcı olan unsurlara sahiptir ve bu durum avantaja çevrilmelidir.

Dijital oyunların eğlenceli ve çekici olması diğer öğretim araçlarına karşı üstünlük kurmasını sağlar. Merak, eğlence, gizemi çözme arzusu, meydan okuma ve başarma duygusunun cazibesi oyunların çekiciliğini arttırmakla kalmamakta ayrıca eğitsel olarak dijital oyunların potansiyelini ortaya koymaktadır.