Eğitimde Dijital Oyunlar

Aile Boyutu

Beklentiler –> Ebeveynler, çocuklarının kendi zamanlarında olduğu gibi geleneksel yöntemlerle zaman geçirmelerini beklemektedir. Ebeveynlerin çocuklardan beklentileri genellikle kitap okumak, şiir yazmak gibi entelektüel etkinliklerdir.

Empati–> Bununla beraber, her şeyin dijitalleştiği bir dünyada sadece günlük yaşantımızda kullandığımız araçlar değil, çocuklarımız ve çocuklarımızın hayat şekilleri de dijitalleşme yönünde bir dönüşüme uğramıştır. Bu yüzden değişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde yeni neslin alışkanlıklarını değerlendirirken empati kurmak, onlara daha iyi bir eğitim ve gelecek sunmak için yaşadığımız dünyayı onların gözünden anlamaya çalışmak daha doğru bir yaklaşım olabilir.

Okul Boyutu

“Dijital oyun + eğitim” şeklinde tasarımlanan ortamlar geleneksel ortamlara göre öğrenenler için daha çekici, daha eğlenceli ve daha etkili olabilirler. 2-14 yaş aralığındaki çocukların en popüler dijital etkinliği, dijital oyunlardır. Bir çocuk ortalama 6 yaşında bilgisayardan, 10 yaşında ise telefondan oyun oynamaya başlar. Dijital oyun kültürünün güçlü olduğu bir coğrafyada yaşayan bir gencin 21 yaşına kadar yaklaşık 10000 saat çevrimiçi oyun oynadığını ifade edilmektedir. Bu durum ülkemizde bir öğrencinin birinci sınıftan lise mezuniyetine kadar aldığı 10240 saat derse eşit olması bakımından önemlidir. 10000 saat boyunca bir alan ile uğraştığınız da o alanın ustalarından birisi olabilirsiniz.