Eğitimde Dijital Oyunlar

Eğitimde Oyun Kuramı

Eğitimde Oyun Kuramı ilk olarak; Filozof ve Tarihçi olan Prof. Dr. Johan Huizinga tarafından 1938 yılında oyun ve oyun kuramını açıkladığı Homo Ludens (Playing man/Oynayan insan) isimli kitabında oyunun toplum ve sosyal hayat için önemini anlatmıştır. Bu kitap bugün de birçok araştırmaya kaynak olmaya devam ediyor.

Dijital Yerliler (digital natives)

Günümüz nesilleri bilgisayar, internet, dijital oyunlar ve dijital çağın diğer araçlarıyla büyüyen, teknolojiyi günlük hayatlarının önemli bir parçası olarak kabul etmiş ve yeni teknolojik gelişmeleri çok çabuk bir şekilde içselleştirebilen nesillerdir ve genellikle dijital yerliler olarak tanımlanmaktadırlar.

Gizil/Örtük Öğrenme

Gizil öğrenme, öğretenin öğrenene aktarmak istediği içeriği geleneksel yöntemlerin aksine fark ettirmeden, oyun ve eğlenceyi sürece dâhil ederek, öğrenenin motivasyonunu yüksek tutarak öğretmesidir. Öğrenen sadece oyun oynadığını düşündüğü durumda bile eş zamanlı olarak öğrenme eylemini gerçekleştirir.