Eğitimde Dijital Oyunlar

Öğrenen profili bu çağda radikal bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşümün bir gereksinimi olarak yeni eğitim anlayışları ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de 21.yy becerileridir. Öğrencileri yetiştirmek için tasarlanan eğitim sistemleri artık dijital yerliler için uygun öğrenme şekilleri değildir. Dijital yerlilerin en büyük sorunu ise teknolojiyi sonradan benimseyen veya teknolojiye sonradan maruz kalan dijital göçmenler tarafından yapılandırılan eski bir sistemin içerisinde eğitim almaya zorlanmalarıdır.

Teknolojiyle sonradan tanışan dijital göçmenler adım adım, sürekli tekrar yaparak, yavaş ve doğrusal bir süreçte öğrenmeyi ve öğretmeyi gerçekleştirirlerken, teknolojinin içinde doğan dijital yerliler hızlı, bazen planlı bazen rastlantısal olarak ve aynı anda birçok şeyi ağlar üzerinden öğrenmeyi tercih etmektedirler. Dolayısıyla dijital yerliler çoğu zaman kendi doğal öğrenme süreçlerine çok uzak olarak yapılandırılmış geleneksel eğitim sistemi içerisinde kaybolup gitmektedirler.