Hizmetler


home-1

Web Sitenizi Kuralım veya Güncelleyelim

Ulaşmak istediğiniz kitle de belki size ulaşmaya çalışıyordur. Web siteniz üzerinden insanlara ulaşın ve onlarda sizinle iletişime geçsin.

Ayrıntılı Bilgi

home-2

Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimi

Temel düzeyde bilgisayar kullanımı eğitimi verilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi

home-3

Çocuklar için Programlama Eğitimi

Okul öncesinden başlayarak çocuklarımıza geleceğin anahtarını eğlenceli bir şekilde sunuyoruz.
Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ile birlikte bu teknolojiler eğitim ortamlarında daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojilerin hayatımızın bir parçası haline gelmesi bu alanda yeni yazılımların üretilmesini bir ihtiyaç haline getirmiştir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek, üretken ve yaratıcı bir nesil yetiştirebilmek için bireylere erken yaştan itibaren programlama eğitimi verilmesi gerekmektedir. Programlama eğitimi sayesinde üretken bir nesil yetişirken yazılım alanında yetişmiş eleman ihtiyacı da giderilmiş olacaktır. Ayrıca programlama becerisi küçük yaştaki öğrencilerin okula ve derse karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayarak, onları araştırma yapmaya sevk edecektir. Programlama öğrenen öğrencilerin problem çözme, sayısal düşünme, uzamsal ve analitik düşünme becerileri gelişmektedir.

Programlama Eğitimi Alan Bir Çocuk Neler Yapabilecek?

*  Grafiksel arayüz ortamlarında istediği şekilleri çizebilecek,
*  Yazılımların bir akış mantığının olduğunu anlayacak,
*  Kendi düşündüğü ve tasarladığı programları ve oyunları geliştirebilecek,
*  Bir bilgisayar programının nesnelerden, bu nesnelere kazandırılan davranışlardan ve kullanıcı etkileşimlerinden meydana geldiğini fark edecek.

Programlama eğitimi alan bir kişi, yazılımcı olmak istemese bile eğitimlerde göreceği örnekler ve kendi yapacağı etkinliklerle;

*  Problemlere bilimsel çözüm üretme bakış açısı,
*  Sistematik düşünme,
*  Olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerini görebilme,
*  Bilgisayarda kendi yazılımlarını geliştirmenin verdiği özgüven,
*  Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme gibi günümüz sosyal ve iş hayatının çok önem verdiği bilgi ve becerileri kazanma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır.

Ayrıntılı Bilgi

Çocuklar için Robotik Eğitimi

Robotların eğitim süreçlerinde kullanılması yukarıdan aşağıya hızla ilerlemektedir. Son 15 yıla kadar ağırlıklı olarak üniversite eğitimlerinde kullanılan robotlar özellikle Lego Mindstorms robot setleri ile 5 yaş okul öncesi eğitimine kadar inmiştir.

“Robot Tasarım ve Üretim” eğitimi ile yüksek teknolojiyi oluşturan bileşenler en temel parçalardan başlayarak adım adım verilecek. Direnç, diyot, led, kondansatör, Transistör, entegre gibi elektronik bir devreyi oluşturan parçaları, bunların işlevlerini öğrenmenin yanında, derslerde öğrenciler bunları kullanarak çeşitli robotlar oluşturacaklar.

Temel robot eğitimi çalışmalarını kapsayan bu eğitimi alacak olan bir genç ileri robot derslerinde ise kullanılmaya başlanacak olan bir beyni (arduino) programlayarak motorları ile hareket becerisi kazanmış robotlar geliştirebilecek.

 

home-4